Yukarda koyduğumuz hedef; bilimi önceleyen, üreten, müreffeh,
güçlü, tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirmek idi. Bu hedefi
gerçekleştirmek adına kendi öz değerlerimizle yeni bir muasır
medeniyet inşa etmemiz gerektiğini söyledik. Muasır medeniyet inşa

etmenin en önemli unsurlarından birisi de ana, yerli ve milli bilim ve
teknoloji üretmektir.
Bilim; insanların faydalanabileceği çalışmalar yapmak ve
teknoloji de; bilimin ışığı altında, yine insanlığın faydasına, makine,
alet, edevat şekline dönüştürmek olarak kabaca tanımlanabilir.
Partimiz, yeni Türkiye idealinde her yönüyle üreten bir toplum
haline dönüşmeyi bir zorunluluk olarak görür. Bu minvalde yaşamış
olduğumuz beyin göçünü tersine çevirmek, zekâveti yüksek, akıllı
gençlerimizi bilim ve teknoloji üretmesi adına devletin tüm imkanlarını
kullanmayı taahhüt eder.
Bizler çocuklarımıza ve gençlerimize inancı tam olan insanlardan
kurulmuş bir partiyiz. Bu inançla gençlerimize ve dünyanın dört bir
yanındaki bilim adamlarımıza çağrıda bulunarak, belirtmiş olduğumuz
hedefler doğrultusunda, Türkiye’de gerekli ortamı hazırlayacağımızı
duyurmak isteriz.
Bununla alakalı BTK Üssü projemizi hayata geçirip matematik,
astronomi, uzay bilimleri, tıp, fen bilimleri başta olmak üzere bilişim
teknolojileri, yazılım alanlarında çalışmalar hızla hayata geçirilecektir.
BTK Üssü projesi bağlamında geliştirilen bilimsel çalışmalar
ışığında üretilen teknolojik ürünler, devletin kontrol ve
koordinasyonunda, yatırımcılarla entegrasyonu sağlanacaktır.

Bilim adamlarımızın yaptıkları çalışmalarda haklarının
korunması, patent çalışmaları ve gizlilik gibi konularda yasal
düzenlemeler yapılıp, bilimsel çalışmaların etkinliği arttırılacaktır.
Halkın içerisinde farklı projeler geliştiren, alaylı diye tabir edilen
vatandaşlarımızın projelerinin etkin, yetkin ve liyakat sahibi, öngörüsü
yüksek kişiler tarafından değerlendirilip, uygun görüldüğü takdirde
hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Bu tür çalışmalar bürokratik
hantallık, bürokratik ukalalık ve bürokratik cahiliyet sarmalından
kesinlikle kurtarılacaktır.