Her ne kadar devlet tarafından ders kitapları dağıtılsa da diğer
yardımcı kaynaklar (test, soru bankası vs) il ve ilçelerimizde imkânı az
olan öğrencilere yeteri kadar ulaşmamaktadır. Bunların temini ya Millî
Eğitim Bakanlığı ya da kaymakamlıklar tarafından yapılacaktır.
Eğitim materyallerinin okullarda eksik olması başarıyı olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu yüzden acilen bu konuda kaynak
sağlanacak ve okullardaki eğitim materyalleri tam olarak
karşılanacaktır.
Okullardaki materyallerin gelişen teknolojiyle uyumlu olması
sağlanacaktır. Öğrenciler sadece kitap ve defterle baş başa
bırakılmayıp aynı zamanda derslerin sunumu görsel ve işitsel
faaliyetlerle desteklenecek ve yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı
teknolojik materyallerle eğitim yapılacaktır.
Ders kitapları Milli ve manevi değerlerimizi öğretmelidir. Darvin’in
evrim teorisi gibi saçma sapan konulardan arındırılacaktır.