Devlet soyut bir kavramdır ve devlet kurum ve kuruluşlarıyla
bireyler tarafından teşekkül ettirilir. Dolayısı ile doğru, dürüst, ahlaklı
ve erdemli bireylerden oluşan devlet doğru, dürüst, ahlaklı ve erdemli
politikalar üretir. Dış politika anlayışımız da bu minval üzere
oluşturulur.
Yurt edindiğimiz bu cennet coğrafyanın jeopolitik ve jeo-stratejik
konumu, dış politika anlayışımızın şekillenmesinde önemli bir

etkendir. Dış politikamızı şekillendirirken kısa, orta ve uzun vadeli
projeksiyonlar şeklinde kurgulayacağız. Dünyanın konjonktürel yapısını doğru okuyarak farklı politikalar
geliştirilecektir. Kadim devlet anlayışımızın ve eşsiz tarihsel birikimimizin dış
politikamızı şekillendirmede en etkin, en güncel şekliyle
kurgulanacağı dış politika yaklaşımının devletin tüm unsurlarında
yerleşmesi adına çalışmalar yapılacak.
Güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealine giden yolda, tüm
politikalarımızda olduğu gibi dış politikamız da bu hedef
doğrultusunda inşa edilecektir. Dış politika anlayışı, sadece Dışişleri
Bakanlığının uygulama biçimleriyle şekillendirilemez. Şöyle ki;
Türkiye’de oluşacak olan top yekûn değişimin devletin tüm kurumları,
sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, uluslararası örgüt temsilcilikleri
ile top yekûn bir şekilde tüm dünyaya anlatılması geliştirilen
politikaların ve uygulamaların kabulünün dünyada oluşması adına
çalışmalar yapılacaktır.
Dışişleri Bakanlığının bahsettiğimiz yapılarla entegre olabilmesi
adına gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası anlaşmalardan
kaynaklanan üyelikleri ile alakalı gerekli çalışmalar devam ettirilip, bu yapılarda daha etkin olunması adına gerekli faaliyetler
gerçekleştirilecektir.