Dünya, 1930’larda kömür-çelik-tren dünyasından, 1980’lerden
itibaren petrol-finans dünyasına geçmiştir. Dolayısıyla enerji,
ülkelerin, özellikle gelişmekte ola ülkelerin en önemli sorunlarından
biri haline gelmiştir.
Partimiz, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirmek
için çıktığı bu yolda, ülkemizin doğru, etkin, sürdürülebilir enerji
politikalarına ihtiyaç duyduğu inancındadır.
Bu minvalde, fosil yakıtlar bağlamında, ülkemizin jeo-stratejik
konumu itibari ile önemli bir transport alanı olması nedeniyle
gerçekleştirilen projelerin tamamlanması ve yeni politikalar üretilmesi
gerekliliği üzerine çalışmalarımızı yaptık.
Enerjinin en büyük ithalat kalemlerinden biri olması ve cari açığa
olan etkisi nedeniyle, alternatif, yenilenebilir enerji projelerinin hayata
geçirilmesi ülkemiz için olmazsa olmaz konumundadır.
Özellikle nükleer enerji başta olmak üzere, hidrojen enerjisi,
rüzgâr ve güneş enerjisi, hidro-enerji ve termik santrallerden sağlanan

enerji projelerinin hayata geçirilmesi ve var olan projelerin bitirilmesi
için gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır.
Ayrıca belediyeler bağlamında, atıklardan enerji üretimi
noktasında projeler geliştirilip, geliştirilen projelerin hayata geçmesi
anlamında belediyelerle entegre bir şekilde çalışmak adına yasal
düzenlemeler yapılacaktır.
Akıllı bina, akıllı ev, akıllı fabrika gibi kendi enerjisini üreten
projelerin yapılması bağlamında yasal ve bürokratik düzenlemeler
hayata geçirilecektir.
Elektrik enerjisi ile sulama yapan tarım alanlarında, üreticilerin
güneş enerjisi panelleri ile kendi elektriklerini üretmesi adına kredi ve
finans desteği sağlanacaktır.
Belediyelerin ve otoyolların aydınlatmalarında, güneş enerjili
sistemlerin kullanılması teşvik edilecek. Bununla alakalı yasal ve
bürokratik düzenlemeler yapılacaktır.