Bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, güçlü ve tam bağımsız
Türkiye idealini gerçekleştirmek için yola çıktık. Nice şehitlerin
kanlarıyla sulanarak yurt edinilmiş bu cennet coğrafyada var olan
tarihi, kültürel, manevi, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, dinamik genç
nüfusu, jeopolitik konumu ve dahi tüm zenginliklerimizi, bu ideal
doğrultusunda, ancak bir ve beraber olarak hedefe ulaşabileceğimiz
düşüncesindeyiz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bizler dünyanın ekonomik, sosyal,
kültürel anlamdaki konjonktürel yapısını değerlendirirken, insan odaklı
bakarız. Din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, milliyet ya da farklı bir unsur
bizim için önemli değildir. Asıl olan insandır. Bu manada hitabımız
önce tüm yurda, sonra tüm vatana ve nihayetinde tüm cihanadır.
Sizlerden istediğimiz, eğer yapabilirseniz, etnik, kültürel, sosyal
farklılıklarınızı, siyasal ideolojilerinizi bir kenara bırakıp bizleri o
şekilde değerlendirmenizdir. Zira bizler var olan ideolojilerden
bağımsız, farklılıkları zenginlik olarak görüp insanlığın temel
sorunlarına, bir ve beraber olarak çözüm üretebileceğimize
inanıyoruz. içinde bulunduğumuz durumu değerlendirdiğimiz de bugünü
düzeltmek ve geleceği inşa etmek, olmazsa olmaz konumundadır.
Bunu yaparken tarihimizle övünerek ve geçmişte yaşayarak değil, bugün ve yarın nasıl olmamız gerektiğini anlayarak yapabileceğimiz
inancındayız. Yukarıda belirtmiş olduğumuz ideali gerçekleştirebilmek için
önümüze çıkan engelleri aşabilmek adına Güç Birliğini sağlamak
vazgeçilmez bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır.
Amaçladığımız, güçlerin birleştirilmesi değil, birlikte güçlü
olmaktır. Bizim için her insan değerlidir. Sosyal statüsü, etiketi,
zenginliği, yoksulluğu ve dahi hiçbir vasfı bizim için önemli değildir.
Önemli olan Güç Birliği’nin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini,
misyonunu ve vizyonunu tam manası ile kavramış her bireyin, biz
olma bilinci ile katılımının olmasıdır.
Asıl olan hep birlikte güçlü olmak, birliğin gücünü oluşturmaktır.
Benim güçlü olmam değil, biz olarak, hep beraber güçlü olmaktır. Bu
yüzdendir ki Güç Birliğine, ben değil, BİZ diyenlerin birlikteliği diyoruz.
Toplumlar bireylerden oluşur, dolayısı ile de öncelikle birey
olarak değerleri, hedefleri, izlenecek yolu tam manası ile anlamak ve
içselleştirmek gereklidir. Bireylerin kendi değerlerini, kendi kültürüne,
inanışına göre yeniden tanımlaması gerekir. Birey aileyi, aile şehri,
şehir ülkeyi, ülke dünyayı değiştirebilir. Güç Birliği’nin kırmızı çizgisi
vatanperverliktir. Vatanperver olan her birey, biz olma kültürünün
içerisinde bulunabilir. Güç Birliği, güçlü Türkiye ve adaletli dünya ideali doğrultusunda, sivil halkın ana, yerli ve milli değerlerle, bizi biz yapan ortak tarihsel değerler çerçevesinde, bir ve beraber olmasını sağlayacak ideolojik
yaklaşımla kurulmuştur.