Güvenlik konusu, yurt edindiğimiz coğrafyanın kaderinin bir
neticesidir. Güvenlik, beka konusunun yaklaşımını belirlemede temel
kriterdir. Zira yaşadığımız coğrafya, beka sorununun olmadığı
dönemlerde dahi beka tehlikesini barındıran bir coğrafyadır. Dolaysı
ile gerek beka sorununu çözmek gerek beka tehlikesini kontrol
edebilmek adına sürekli teyakkuz halinde bulunmak ve güvenlik
konseptini bu bakış açısıyla dizayn etmek kararlılığındayız.
Bu anlayışla partimiz vatanperverlik söylemini slogan anlayışıyla
değil, icracı bir biçimde uygulayacaktır.
Bizim birleştirici unsurumuzun millet olma bilincimiz ve
vatanperverliğimiz olacağı, halkın tüm bireylerinin zihinlerine ve
kalplerine işlenecek şekilde uygulamalar yapacaktır.
Devletin bekasını ve ulusal güvenliğimizi saplantı olmaktan
çıkarıp, kişi ya da kurumların menfaatleri doğrultusunda kullanmasına
müsaade etmeyecek şekilde anlayış yerleştirilecektir.
Devletin tüm unsurlarının beka ve ulusal güvenlik anlamında
bilinçlenmeleri ve faaliyet göstermeleri farklı mekanizmalarla
sağlanacaktır.

Ordumuzun, polisimizin ve istihbaratımızın çağdaşlık
anlayışımız perspektifinde modernizasyonu, eğitimi ve donanımı
sağlanacak çalışmalar yapılacaktır.
Bir devletin, gerek iç gerek dış güvenlik olsun, oluşturacağı
güvenlik konseptinin olmazsa olmazı istihbarattır. İstihbaratın, kadim
devlet geleneğimizin ve tecrübelerimizin ışığı altında yapılandırılması
ve özellikle dış istihbarat birimlerinin tekno-istihbarat yöntemiyle bilgi
edinmelerini engellemek adına, yapmış olduğumuz yerli yazılımlarla
oluşturacağımız program, teknolojik ürünler ve siber savunma
sistemleri hayata geçirilecektir.