Kamu yönetiminde önemli esas, kamu hizmetlerinin kaliteli,
verimli ve hızlı oluşuyla vatandaşın devlete olan güvenini
oluşturmasıdır.
Partimizin kamu yönetimi politikasında önceliğimiz, vatandaşa
sunulan hizmetlerde teknolojinin azami ölçütlerde kullanımını
sağlamaktır. Oluşturulmuş olan teknolojik sistemlerin, yerli
yazılımlarla modernleşmesi, farklı kamu kuruluşlarının birbirine

entegrasyonunun sağlanması, veri alışverişlerinin güvenlikli portallar
ile sağlanması üzerine projelerimiz hayata geçirilecektir.
İkinci önemli esas ise, kamu personelinin kamu hizmetlerinin
işleyişinde en önemli unsur olması hasebiyle, öncelikle komu
personellerinin ve idarecilerinin doğru, dürüst, ahlaklı ve erdemli
bireylerden teşekkülü sağlanacaktır.
Bu belirtilen kriterler üzerine kamu personellerinin ve
idarecilerinin işlev yapmaları adına etkin denetim mekanizmaları
kurulacak ve bu esaslar üzere hareket etmeyenler cezai yaptırımlara
tabi tutulacaktır.
Özellikle kamu personel ve idarecilerinin aslî görevleri olan
vatandaşa hizmet esasında rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma gibi
hususlar verilecek kanun teklifleri ile çok ciddi cezai yaptırımlar
uygulanacaktır. Bu cezai yaptırımların uygulanmasında istisnai
durumlar kabul edilmeyecektir.
Daha önce de belirttiğimiz üzere kamu verimliliğinin arttırılması
adına halkın denetleme mekanizmalarının içerisinde bulunmalarını
sağlayacak Katılımcı Siyaset Modeli hayata geçirilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının birtakım gurupların ve zümrelerin
tahakkümüne ve kontrolüne girme ihtimalinin engellenmesi adına,
BTK Üssü projesi ve DAAK Projesi hayata geçirilecektir.

Partimizin halkı merkeze alan devlet teşekkülü anlayışı, kamu
yönetimi politikalarımızı, kamu personel anlayışımızı ve yerel
yönetimlerin teşekkülü anlayışımızın temelini oluşturur.