Yüksek enflasyon ve yüksek faiz konusunda, Merkez
Bankası’nın, devletin âli menfaatlerini gözetecek şekilde bağımsız
çalışması sağlanacak. Bu manada fiyat istikrarı, faiz ve para
politikaları bağlamında Merkez Bankası gerekli çalışmaları yaparken,
devletin diğer kurumları piyasanın mal ve hizmet üretiminde

fiyatlandırmalarını arz-talep dengesi noktasında kontrol ve koordine
etmek sureti ile, Merkez Bankası’nın çalışmalarına, tam bir
entegrasyonla yardımcı olacaktır.
Kamu harcamalarında sıkı iktisadi önlemler alınıp, kararlılıkla
hayata geçirilmesi ile oluşturulacak olan kaynak müreffeh toplum
oluşması anlamında bahsetmiş olduğumuz projelerin hayata geçmesi
için kullanılacak.
Vergi mevzuatında reform yapılmasının yetersiz kalacağı
düşüncesi ile yeni bir vergi mevzuatı hazırlanacak.
Üretim ekonomisi ile birlikte artırılacak olan mükellef sayısı ile
daha çok kişiden daha az vergi ile, kümülatif vergi gelirleri artırılacak.
Vergi denetimlerinde iç denetim mekanizmaları, yukarda
bahsettiğimiz Katılımcı Siyaset Modeli dinamikleri ile etkin bir şekilde
kontrol edilecek.
Olası vergi kaçırma, vergi usulsüzlükleri gibi durumlar
gerçekleşmesi halinde, yasal düzenlemeler yapılmak sureti ile çok
ciddi cezai müeyyideler istisnasız bir şekilde uygulanacaktır.