MADENCİLİK
Ülkemizde farklı nedenlerden kaynaklı, bir şekilde var olan
maden rezervleri, önemi tam manasıyla kavranıp, üzerine
gidilmemiştir. Öncelikle bu nedenleri ortadan kaldıracak çalışmalar
yapılacaktır.
Öncelikle ülkemizde bulunmasına rağmen milyarlarca dolarlık
ithalat yapmak zorunda olduğumuz, özellikle kömür ve altın
rezervlerin çıkarılması ile ilgili finansal ve bürokratik sorunlar ivedilikle
çözüme kavuşturulacaktır.

Yüzde doksan sekizi Kobilerden oluşan madencilik sektörünün,
finansmana ulaşması kolaylaşacak ve ayrıca ihtiyaç duydukları finans
sübvanse edilecektir.
Özel öneme sahip, aslında bir ara ham madde olan bor madeni
kullanılarak geliştirilen ürünlerin, piyasada talep oluşması adına
gerekli çalışmalar yurt içi ve yurt dışında yapılacaktır.