Derslere branş öğretmenlerinin girmesi gerekmektedir.
Okullarda sınıf geçme sisteminin olumsuzluğu giderilecektir.
Bunun için derslerden geçemeyen öğrenciye sınıf tekrarı
uygulanacaktır. Çünkü yeterli bilgiyle donatılmadan sınıf geçen
öğrenciler ilerdeki yıllarda hem sınıf seviyesine uyum olarak hem de

sınavlarda başarı olarak yetersiz kalmaktadırlar. Bu kapsamda gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
Öğrencilerin yetenek gerektiren derslerde, ders alma
zorunluluğu kaldırılacak ve bu tarz dersler seçmeli hale getirilecektir.
Birleştirilmiş sınıf uygulamasına kesinlikle son verilip, ülkemizin
her tarafında müstakil sınıf ortamları oluşturulacaktır. Taşımalı eğitim,
eğitim açısından ülkenin en büyük olumsuzluğudur. Bu yüzden yatılı
bölge okulları yaygınlaştırılacaktır.
Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı ilköğretimden
donanımsız gelen bir öğrencinin lise müfredatında zorlandığı ve
başaramadığı görülmektedir. Bu yüzden sınıf geçme yönetmeliğinin
mutlaka disipline edilerek yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkılarak İl ve ilçelerimizde
imkânı az olan öğrenciler ile Batı illerindeki öğrenciler arasında oluşan
seviye farklılıklarının müfredat programlarında alınacak önlemler ve
yapılacak değişiklilerle giderilmesi üzerine çalışmalar yapılacaktır.
Ödül ve disiplin yönetmeliği kökten değişecek ve disipline aykırı
davranışları sürekli yapan öğrenciler açık öğretimden eğitime devam
etmeleri sağlanacaktır. Disiplin cezaları caydırıcı olacaktır.
Öğrencilerin zorunlu eğitim adı altında sürekli okula getirilmesi
uygulaması gevşetilip, öğrencinin evden de internet üzerinden

derse katılımını sağlayarak sınavlara girip sınıf geçebilmeleri
yönünde gerekli düzenlemeler sağlanacaktır. Özellikle sorunlu
öğrencilerde çözüm olması hedeflenmektedir.