Öğrencilerde gelecek için amaç oluşturulmasına çalışılacak ve
mesleklerin özendirilmesi için zaman zaman meslek tanıtım ziyaret ve
etkinlikleri yapılacaktır.
Bulundukları bölge göz önünde bulundurularak var olan
beslenme eksikliklerinin giderilmesi ve zekâ gelişimlerinin
tamamlanması konusunda aileler yönlendirilecek ve beslenme
desteklenecektir.
Öğrencilerin düşünme, okuma, araştırma ve uygulama
konusunda yeterince bilgilendirmeleri sağlanacak ve destekleme
çalışmaları yapılacaktır.
Taşımalı eğitim uygulamasından bir an önce süratle
vazgeçilecektir. 5-6 yaşındaki çocukların her gün olumsuz kış

koşullarında merkezlere taşınması ruh sağlıklarını da olumsuz
etkilediğinden, bu uygulamadan hemen vazgeçilecektir. Bölge yatılı
okullarının yaygınlaştırılmasına önem verilecektir. Merkez
öğrencileriyle kırsal öğrencileri arasında ki seviye farklılıklarının
önüne geçilecektir.
Öğrencilerin, zorunlu dersler dışında özellikle yetenek
alanlarında zorunlu ders almaları ve sorumlu tutulmaları önlenip,
yetenek gerektirecek ders alanlarında da mutlaka branş

öğretmenleriyle eğitim almaları sağlanacaktır. Öğrencinin devam-
takip işleri mutlaka aksatılmadan yapılıp, derste olması gereken

süre içinde okulda tutulmalarına özen gösterilecektir.
Öğrencilerde oluşan sınav kaygısının rehberlik hizmetleriyle
mutlaka aşılıp, öğrencide özgüven gelişimine destek olunacaktır.
Öğrenci dersi mutlaka okul ortamında eksiksiz öğrenip, özel

kolejlerde olduğu gibi kaynak kitap, test ve gerekli eğitim araç-
gereçlerinden yararlanmaları sağlanacak ve kaynak olarak da devlet

tarafından desteklenecektir.
Ders çalışma, ders dışı etkinlik ve sosyal ortam sürelerinin bir
plan dahilinde yürütülmesi konusunda bilinçlendirme çalışmaları
yapılacaktır. Rehberlik servisleri tarafından hem destek verilecek hem
de kontrol edilecektir.