Okullarda ki öğretmen açıklarının sözleşmeli ya da vekil
öğretmenle tamamlanması yerine Eğitim Fakültesi mezunu veya
formasyonunu tamamlamış asil Öğretmenlerle eğitim olanağı
sağlanacaktır. Gerekli ve yeterli formasyona sahip olmayanlarla
eğitim çalışması yapılmasına son verilecektir.
Öğretmenin kendini yenileyebilmesine olanak sağlanıp, hizmet
içi eğitimlerin sıklaştırılarak ve ciddiyetle üzerinde durularak mesleki
gelişimlerine önem verilecektir.
Özellikle Türkçe’nin doğru kullanılması için önlemler alınıp,
anlamayı kolaylaştırarak başarıya katkıda bulunması saklanılacaktır.
Bu anlamda okuma-yazma-anlama-anlatma gibi etkinliklere çok
yoğun olarak ağırlık verilecektir.

Öğretmenlerin derslere hazırlıksız girmemeleri, ders araç-
gereçleriyle girmeleri ve bunun için okulların yeterli ders araç-
gereçleriyle donatılmasının sağlanması yolunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Sürekli öğretim yapılarak eğitimin eksik bırakılmasının
önlenmesi, bilginin davranışa dönüştürülmesinin önünün açılması
sağlanacaktır. Önemsenmeyen ve yeterli görülmeyen hizmet içi eğitim
çalışmalarının ciddiyetle uygulanmasına önem verilecektir.
Göreve yeni başlayan öğretmenlerin formasyon ve motivasyon
eksikliğinden kaynaklı oryantasyon çalışmalarına önem verilip,
desteklenip, özellikle de okul staj dönemlerinde mutlaka sağlıklı bir
staj dönemi geçirmeleri sağlanacaktır.
Staj dönemlerinin daha uzun olmasına ortam hazırlanarak,
öğretmen alımı yapılırken, daha önce özel sektörde 2 veya 3 yıl
çalışmış olan öğretmenlere öncelik verilmek suretiyle özel sektörün
kalitesi artırılacak ve ayrıca öğretmenin çalışma koşulları da
düzeltilecektir. Böylece devletin kalifiye öğretmen açığını da
kapatması sağlanacak.

Öğretmenlerin etkin ders çalışma yöntemleri ve öğrenme-
öğretme yetersizliklerinin giderilmesi konusunda etkili çalışmalar

yapılacaktır. Özellikle öğretmen öğrenci münakaşalarında öğretmenin
söylemlerine öncellik verilecektir. Öğretmenlere lojman konusunda olanaklar oluşturulacaktır. TOKİ ile anlaşmalı öğretmen konutları yapılarak öğretmenlerin daha uzun süre atandıkları yerlerde kalmaları sağlanacaktır.
Öğretmen ve idarecinin aynı okulda 5 yıldan fazla
çalışmamasına ve özellikle de bazı okullarda 10-15 senedir aynı
ortamda çalışan kişilerin yer değiştirilmelerine özen gösterilecektir.
Öğretmenlerin maddi sıkıntıları çözülecektir. Ek ödeme vb
hakları sağlanacaktır.
Etkin bir denetim mekanizması kurulacaktır. Şekli değil hakiki
denetimler için planlamalar yapılacaktır.