Okullarımızın fiziki yetersizliğinin (Bilgi teknoloji, kütüphane,
laboratuvar, çok amaçlı salon, spor saha ve salonları vb.) giderilmesi
sağlanacaktır.
Birleştirilmiş sınıf uygulamalarından özellikle ve kesinlikle
vazgeçilecektir.
Sosyal donatı alanlarının oluşturulması, öğrencilerin kurs ve
etütlerle desteklenmesine olanak sağlatılacaktır.
Birçok okulumuzda elektrik, su, wc, kalorifer, temizlik
malzemeleri, temizlikçi ve memur eksikliğinin mutlaka giderilmesi
yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Fiziki koşullar nedeniyle, hala ikili öğretimlere devam edilmesinin
önlenmesi için derslik sayılarının artırılması sağlanacaktır. Dersler
sabah 7’de başlıyor, öğleden sonra ise akşam 8’i bulabiliyor. Bu
durum öğrencilerin verimini düşürüyor. Bu nedenle normal öğretimin
yaygınlaştırılması ve mutlaka branş öğretmeni açıklarının giderilmesi
hedeflenecektir.

Okullardaki sınıf kontenjanlarının 20 öğrenci kapasiteli olması
sağlanacaktır.
Okullara norm ihtiyacı olan öğretmenlerin gönderilmesine önem
verilip derslere farklı branşların girmemesi sağlanacaktır. İl
merkezlerinde öğretmen dağılımının adil yapılması ve bazı merkezi
okullarda yığılma olduğu halde bazı okullarda öğretmen bulunmaması
sorunu çözülecektir.