Okullarda rehberlik hizmetleri yeterli olmadığından öğrencileri
yönlendirmede olumsuzluklar yaşanmakta ve buna dayalı olarak
öğrenci yeteneği ve bilgi birikimi ölçüsünde doğru tercih
yapamamaktadır. Yanlış tercihlerle sınava giren öğrenciler başarı
ortalamasını da düşürmektedir. Bunun için okullarda rehberlik
hizmetleri uzmanlar tarafından verilecek ve her okulda mutlaka uzman
rehber öğretmenler yeterince bulundurulacaktır.
Öğrencilerin ders dışı zamanlarını iyi bir şekilde
değerlendirmeleri için rehber öğretmenler tarafından bilinçlendirme
çalışmaları yapılacak ve okul olanaklarının ders dışı zamanlarda da
öğrenci hizmetine sunulması sağlanacaktır.
Hafif ve orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler göz
ardı edilmekte ve yok sayılmaktadır. Bu öğrenciler zamanında teşhis
edileceklerdir. Ayrıca yine bu öğrenciler için bireysel öğretim

programları hazırlanacak ve özel öğretmenler tarafından
uygulanacaktır.
Öğrencilerin okul ve ders motivasyonunu yüksek tutmak için sık
sık öğrencilere yönelik rehber öğretmenler tarafından seminerler
verilecek ve kontrollü bir şekilde çalışmalar yapılacaktır.
Her öğrencinin kendine özgü bir öğrenme stilinin olduğu
düşünülerek öğrencilere özel ders çalışma yöntemlerinin belirlenip
bunun uygulanmasına yönelik çalışmaların bizzat rehber öğretmenler eşliğinde kontrol edilmesi sağlanacaktır. Bu konuda öğretmen-
öğrenci-veli iş birliğine mutlaka gidilip gerekli altyapı çalışmaları

yapılacaktır. Öğrencilerin sınavlara “nasılsa başaramayacağım” gibi
öğrenilmiş çaresizlik gözüyle bakmaları sınav başarısını doğal olarak
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden rehber ve ders öğretmenleri
tarafından öğrencilerin motivasyonunu geliştirecek çalışmalar
yapılacaktır. Ders çalışma ve ders dışı faaliyetleri planlamalarının rehber
öğretmenler tarafından planlanarak öğrencilere verilmesi ve ayrıca bu
planların uygulanmasının kontrolünün yapılması amacıyla gerekli
çalışmalar yapılacaktır. Her öğrenciye farklı ve özel program
hazırlanıp bu durumun sistematik bir şekilde aile iş birliği esas
alınarak hayata geçirilmesi ve özenle sürdürülebilmesi sağlanacaktır.32

Ergenlik çağına gelen öğrencilerin özel psikolojik durumları
gelişeceğinden, bu konu ile ilgili rehber öğretmenler ve ilgili birimler
tarafından psikolojik ve eğitimsel destek sağlanacaktır.