Sanayi üretiminde en temel sorunlardan birisi nitelikli ara elaman
sıkıntısıdır. Bu sorunun ortadan kaldırılması adına, üretim ekonomisi
modeli bağlamında bahsetmiş olduğumuz sosyal örgütlenme biçimi
ile, uluslararası akreditasyon belgesi olan kuruluşlar vasıtasıyla,
meslek edindirme ve sertifikasyon çalışmaları yapılacak.
Meslek Liselerinin eğitim kalitesi yükseltilip alet ve teçhizat
anlamında donanımları sağlanacak.

Sosyal örgütlenme biçimi ile, bölgesel ihtisaslaşma sağlanmak
sureti ile, ülke sanayisinin tüm alanlarında ihtiyaçların tespiti ile, bu
ihtiyaçları karşılayacak üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Gıda Sanayi
Dokuma Tekstil ve Deri Sanayi
Makine Sanayi
Maden Sanayisi
Kimya Sanayisi
Orman Ürünler Sanayisi
Çimento, Cam ve Seramik Sanayisi

Bu alanlarda ana, yerli ve milli ara mal, makine teçhizat, yedek
parça üretimleri yapılacaktır.
Ayrıca bu sanayi dalları çağın gereklerine uygun şekilde bilişim,
teknoloji, yazılım, ar-ge ve inovasyon anlamında desteklenecektir.
Savunma sanayimizi çağın gereklerine uygun şekilde gelişmesi
sağlanıp, savunma sanayimizin dışa bağımlılığı minimize edilecektir.
Minimize etmek için gerekli her türlü çalışma yapılacaktır.
Bilim adamları yetiştirmek, beyin göçünü tersine çevirmek,
bilimsel yeni buluşlar yapmak anlamında BTK(Bilim, Teknoloji ve
Kalkınma) Üssü projesi hayata geçirilecektir.