MUHAFAZAKARLIK

MUHAFAZAKARLIK
Bilim, sanat, teknoloji alanlarında, uygarlık anlayışımızın dinamikleri
çerçevesinde modern, Anadolu coğrafyasının gelenek ve görenekleri, ailevi
ve toplumsal değerlerimiz, bir arada yaşama ve yardımlaşma gibi bize has
değerlerin muhafazası demektir.
Muhafazakarlık dil kökü anlamında muhafaza etmek manasına gelir. Bu
bağlamda bakıldığında neleri, ne için muhafaza etmeliyiz şeklinde yaklaşım
geliştirmek konuyu anlayabilme açısından önemlidir. Günümüze bakıldığında
birbirine karıştırılan iki kavram var; bunlar dindarlık ve muhafazakarlıktır.
Müslüman bir kişinin İslami hassasiyetlerinin olması ile muhafazakâr olması
farklı kavramlardır. Bu bakış açısı ile tanımlamamızı hangi hususlarda modern
ve çağdaş, hangi hususlarda, neleri muhafaza etmek gerekliliği üzerine
anlayış geliştirmek gerekir.
Bizlerin muhafazakarlık bakış açımızı belirleyen temel dayanak noktası;
Muasır Medeniyet inşa etmek üzerinedir. Bir toplum “muasır” olmak adına
ekonomik, askeri, iktisadi hususlarda, bilim, teknoloji, sanat, sanayi gibi
alanlarda modern anlamda dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek,
insanlığın yararına üretken hale gelmesi ile çalıştığı zaman ancak muasır
olabilir. Ancak kendine özgü sosyal, kültürel, yaşadığı coğrafyanın tarihsel
birikimi ile insani kazanımlarını muhafaza etmesi ile ancak “Medeni” olabilir.
Dolayısı ile bakıldığında muasır medeniyet inşa etmek isteyen bir toplum,
günümüzde anlaşıldığı biçimi ile gericilik, bağnazlık, cehalet gibi algılanan
muhafazakarlık anlayışı tamamen yanlıştır. Bizler bu şekilde anlaşılan
muhafazakarlık anlayışını kesinlikle reddediyor ve yukarıda belirttiğimiz
hususlarda, uygarlık anlayışımız temelinde son derece modern, yine yukarıda
belirttiğimiz hususlarda bir o kadar da muhafazakâr bir anlayış ile hareket
ediyoruz.
MUHAFAZAKARLIK
Bilim, sanat, teknoloji alanlarında, uygarlık anlayışımızın dinamikleri
çerçevesinde modern, Anadolu coğrafyasının gelenek ve görenekleri, ailevi
ve toplumsal değerlerimiz, bir arada yaşama ve yardımlaşma gibi bize has
değerlerin muhafazası demektir.
Muhafazakarlık dil kökü anlamında muhafaza etmek manasına gelir. Bu
bağlamda bakıldığında neleri, ne için muhafaza etmeliyiz şeklinde yaklaşım
geliştirmek konuyu anlayabilme açısından önemlidir. Günümüze bakıldığında
birbirine karıştırılan iki kavram var; bunlar dindarlık ve muhafazakarlıktır.
Müslüman bir kişinin İslami hassasiyetlerinin olması ile muhafazakâr olması
farklı kavramlardır. Bu bakış açısı ile tanımlamamızı hangi hususlarda modern
ve çağdaş, hangi hususlarda, neleri muhafaza etmek gerekliliği üzerine
anlayış geliştirmek gerekir.
Bizlerin muhafazakarlık bakış açımızı belirleyen temel dayanak noktası;
Muasır Medeniyet inşa etmek üzerinedir. Bir toplum “muasır” olmak adına
ekonomik, askeri, iktisadi hususlarda, bilim, teknoloji, sanat, sanayi gibi
alanlarda modern anlamda dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek,
insanlığın yararına üretken hale gelmesi ile çalıştığı zaman ancak muasır
olabilir. Ancak kendine özgü sosyal, kültürel, yaşadığı coğrafyanın tarihsel
birikimi ile insani kazanımlarını muhafaza etmesi ile ancak “Medeni” olabilir.
Dolayısı ile bakıldığında muasır medeniyet inşa etmek isteyen bir toplum,
günümüzde anlaşıldığı biçimi ile gericilik, bağnazlık, cehalet gibi algılanan
muhafazakarlık anlayışı tamamen yanlıştır. Bizler bu şekilde anlaşılan
muhafazakarlık anlayışını kesinlikle reddediyor ve yukarıda belirttiğimiz
hususlarda, uygarlık anlayışımız temelinde son derece modern, yine yukarıda
belirttiğimiz hususlarda bir o kadar da muhafazakâr bir anlayış ile hareket
ediyoruz.