ADALET

Cumhuriyet; tarihsel manada en önemli kazanım olup, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün emaneti olarak değerlendirilip, tam demokratik, temsilde
adalet ve yönetimde istikrar ilkelerine göre yapılandırılıp, sürdürülebilir
olması gereken bir yönetim biçimidir.
Cumhuriyet anlayışımız, halk, devlet, milliyet, hak ilkelerimizin
harmanlanmış hali ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu anlayış,
cumhuriyeti, “ilelebet payidar olacak” bir emanet olarak değerlendirip,
cumhuriyet kazanımını, olması gereken gerçek haline dönüştürmek adına bir
anlayıştır.