ADALETİN TESİSİNDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

ADALETİN TESİSİNDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Hukuk, adaletli bir toplumun ve adil bir devlet düzeninin oluşmasını
sağlayacak kanunlar ve kurallar bütünüdür. Bu kanunlar ve kurallar bütünü
olan hukuk düzeni Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret
Hukuku ve Ceza hukuku bağlamında, muasır medeniyet inşası anlayışına
göre, bizim öz değerlerimizle yeniden yazılması anlamında, toplumun tüm
kesimlerinin kabul edeceği normlarla yapılanması, tesisi, sevk ve idaresi
gerekli kurucular tarafından sağlanacaktır.