DEVLETÇİLİK

Jobs and Economy
Devlet; hükümet edenleri, kanun yapıcıları, yargısı, kamu çalışanları,
kolluk kuvvetleri ve halk ile bir bütünün adıdır.
Devlet, halk için vardır ve halk devletin olmazsa olmazıdır. Bu yaklaşım
biçimi, paternalizmin “halka rağmen devlet” anlayışını kesinlikle reddeder.
Paternalist yaklaşımın Anadolu coğrafyasındaki, bir yönü ile, tezahürü “devlet
baba” anlayışıdır. Baba nasıl ki evlatlarının adına kararlar alır, devlette cahil
olan halk adına kararlar alır ve halk bunları uygular biçiminde oluşmuştur.
Bizim devlet anlayışımızda halk devletin temeli ve dayanak noktasıdır. Halkın,
devletin mekanizmalarının oluşmasında, politikaların hayata geçmesinde,
devletin bekasında ve dahi devletin tüm işleyişinde merkezde olması adına
devletçilik anlayışı bina edilmiştir. Demokrasi; sömürü düzeninin kılıfı
olmaktan ve bir takım insanların yada kurumların, kendi menfaatleri adına
eğip büktüğü bir anlayıştan çıkartılarak, gerçek manası ile teşekkül
ettirilmesi, bu devletçilik anlayışının temelini oluşturur. Bu manada, parti
programında kısmi olarak bilgilendirdiğimiz yeni siyaset modeli olan
“Katılımcı Siyaset Modeli” bu tam demokrasi anlayışı ile oluşturulmuştur.
Jobs and Economy
Devlet; hükümet edenleri, kanun yapıcıları, yargısı, kamu çalışanları,
kolluk kuvvetleri ve halk ile bir bütünün adıdır.
Devlet, halk için vardır ve halk devletin olmazsa olmazıdır. Bu yaklaşım
biçimi, paternalizmin “halka rağmen devlet” anlayışını kesinlikle reddeder.
Paternalist yaklaşımın Anadolu coğrafyasındaki, bir yönü ile, tezahürü “devlet
baba” anlayışıdır. Baba nasıl ki evlatlarının adına kararlar alır, devlette cahil
olan halk adına kararlar alır ve halk bunları uygular biçiminde oluşmuştur.
Bizim devlet anlayışımızda halk devletin temeli ve dayanak noktasıdır. Halkın,
devletin mekanizmalarının oluşmasında, politikaların hayata geçmesinde,
devletin bekasında ve dahi devletin tüm işleyişinde merkezde olması adına
devletçilik anlayışı bina edilmiştir. Demokrasi; sömürü düzeninin kılıfı
olmaktan ve bir takım insanların yada kurumların, kendi menfaatleri adına
eğip büktüğü bir anlayıştan çıkartılarak, gerçek manası ile teşekkül
ettirilmesi, bu devletçilik anlayışının temelini oluşturur. Bu manada, parti
programında kısmi olarak bilgilendirdiğimiz yeni siyaset modeli olan
“Katılımcı Siyaset Modeli” bu tam demokrasi anlayışı ile oluşturulmuştur.