MİLLİYETÇİLİK

MİLLİYETÇİLİK
Milliyetçilik anlayışımız, bizi biz yapan ortak değerlerimiz bağlamında; tarihi, kültürel ve manevi bağlarla birbirine sımsıkı bağlı, millet olma bilincimizin tezahürüdür. Partimiz, bu milliyetçilik perspektifi ile, yurt edinilmiş coğrafyada yaşayan her bir bireyin kendisini rahatlıkla tanımlayabileceği, yeni bir kimlik tanımlaması oluşturmuştur. Milliyetçilik anlayışımızın temel bazı hususlarından yukarıda bahsetmiştik. Bu minvalde yaklaşım biçimimizin ne olduğu, tanımlamaları ve kavramları nasıl ifade edeceğimizi, yine yukarıda belirttiğimiz gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır.