ÖZGÜRLÜK

ÖZGÜRLÜK

Özgürlük anlayışımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı
hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek düsturuna uygun bir şekilde, bireyden
topluma, toplumdan devlete kadar tüm yapıların özgürleştirilmesi üzerinedir.
Bu özgürleştirme, partimiz tarafından oluşturulmak istenen “Muasır
Medeniyet” inşasının vaz geçilmez bir parçasıdır.
Türkiye toplumunu oluşturan tüm yapıların özgürleşmesinin, müreffeh
bir toplum haline gelmekle sağlanabileceği inancındayız. Bu inançla
oluşturulacak olan yeni Türkiye’nin refah düzeyi yüksek bireylerden
oluşmasıyla, devletin âli menfaatlerine ve gelecek hedeflerine giden yolda,
tüm özgürlüklerin kullanılacağı bir devlet yapılanması şeklinde olacaktır.
Yurt edinilmiş topraklarda inşa edilecek bir Muasır Medeniyet, modern
anlamda, gökdelen tabiri ile ifade edilmesi doğru olur kanaatindeyiz. Dolayısı
ile bizler, bir inşaat yapacaksak, bunun tüm ihtişamıyla dünyaya örnek olacak
bir gökdelen olması gerekir diye düşünüyoruz.