UYGARLIK

UYGARLIK
Yurt edinilmiş coğrafyada, yüzyıllardır süre gelen, bizi biz yapan ortak değerler ile, günümüz koşullarına göre ana, yerli ve milli değerler çerçevesinde yeni bir “MUASIR MEDENİYET” inşa etmektir. Medeniyet ve uygarlık kavramları çoğunlukla aynı anlamda kullanılmakla birlikte, uygarlığın daha geniş bir anlam taşıdığını ifade etmek mümkündür. Medeniyetin, belirli bir insan topluluğu veya topluluklarının belirli bir coğrafya üzerinde ve belirli bir zaman içerisinde ortaya koydukları değerlerle sınırlı olmasına karşı; uygarlık kavramının binlerce yıl devam eden gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve teknolojisinin katkısı ile ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan evrenselliği söz konusudur. Bu manada değerlendirdiğimizde bizim uygarlık anlayışımız; dünya tarihinin ve günümüzün tüm bilimsel ve teknolojik anlamdaki çalışmaları değerlendirip, bizim öz değerlerimiz üzerinden, milli bir anlayışla, üretmek ve bu yaptığımız bilimsel ve teknolojik çalışmaları insanlığın hizmetine, refah, huzur ve adaletin sağlanması adına sunmaktır. Bu anlayış ile gece gündüz çalışarak üretmeli ve muasır olurken aynı zamanda medeniyet inşa etmek adına bu çalışmaları gerçekleştirmeliyiz.