HAYVANCILIK VE ORMAN
Coğrafik ve iklimsel faktörler bakımından tarımsal üretimin gerek
ülkemizi gerekse jeo-stratejik konumu itibariyle bölgemizi yetecek
derecede üretim, doğru tarım politikaları ile gerçekleştirilebilecek
cennet bir coğrafyada yaşıyoruz.
Sebze, meyve, buğdaygiller, baklagiller, sanayi bitkileri
anlamında doğru politikalar üretilerek minimum alandan maksimum
verim sağlanacak şekilde projeksiyonlar gerçekleştirilecektir.
Tarımın en temel unsuru olan toprak konusunda ulusal bazda
ıslah projesi hayata geçirilecektir.

Doğru gübreleme, bilinçli sulama, etkin zararlı mücadelesi
yapılarak birim alandan maksimum ve kaliteli ürün alınacaktır. Bu
konuda üretimin paydaşları olan üreticiler, ziraat mühendisleri ve
akademisyenlerin bilinçlendirilmesi ve birbirleriyle entegrasyonu
sağlanacaktır.
Üreticinin üretim maliyetlerini azaltacak ve üretilen ürünün en
uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşmasını sağlayacak projelendirdiğimiz
hususlar hayata geçirilecek.
Ulusal bazda kooperatifleşme projemiz ile üreticinin sayısal artışı
sağlanacak aynı zaman da üreticilerin modern tarım teknikleri
kullanarak daha az maliyetle daha yüksek verim almaları sağlanacak.
Hayvancılıkta embriyo transfer merkezleri kurulacak, genetik
ıslah çalışmaları etkinleştirilecek.
Modern üretim tesislerinin yapılması teşvik edilecek, klasik
üretim modeli ile üretim yapanlar kooperatifleşme projesi ile daha
bilinçli bir şekilde üretim yapmaları sağlanacak.
Genetik ıslah, ırklar ve yetiştirme anlamında konusunda uzman
kişilerle koordinasyon içerisinde hayvancılığı geliştirme projeleri
yapılacak ve bu projeler politika haline dönüştürülecek.
Gerek tarım gerek hayvancılık konusunda konunun tüm
paydaşlarıyla birlikte alternatif tarım politikaları üretilecek ve b

politikaların hayata geçmesi adına gerekli her türlü özveri
gösterilecektir.
Ormanın, doğanın akciğerleri olması bilinciyle, ağaçlandırma
gereksinimi, toplumun her kesiminin katılımıyla, gerek özel sektör
kuruluşları gerek bakanlık ve gerekse de kamu kurumları nezdinde
ağaçlandırma seferberliği başlatılacaktır.
Mevcut orman alanlarının zorunlu haller dışında kesinlikle imara
açılmaması adına gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Tarımsal üretim yapmak adına ormanlara zarar verenlerle ilgili,
çok ciddi yaptırımlar hazırlanacak ve yapılacak yasal düzenlemeler
çerçevesinde bu yaptırımlar istisnasız bir şekilde uygulanacaktır.