Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü, ülkemiz için
istihdam ve döviz girdisi anlamında çok önem arz etmektedir. Bu
manada turizmin tüm türlerinde faaliyet gösterebilecek tarihi, kültürel,
coğrafi, iklimsel özelliklere sahip ülkemizin var olan potansiyelini daha
da artırıp, sektörel anlamda turizmi hak ettiği yere getirmek adına
gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda sektörün paydaşlarıyla
sürekli istişare halinde olmak suretiyle alternatif projeler geliştirilip, bu
projeler politika haline dönüştürülecektir.
Turizm sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcıların,
sektörün ihtiyacına göre kontrollü bir şekilde denetim mekanizmaları
kurularak, imar izinleri, yer tahsis etmeleri gibi konular sıkı bir şekilde
denetlenecek ve doğru zamanda, doğru yerde, doğru yatırım
yapılması adına kontrollü bir yatırım planlaması yapılacaktır.