Oluşturulacak olan devlet yapılanmasında, HALK bu yapının
merkezinde yer alır. Halkın tüm unsurlarının talepleri devlet
politikalarını belirlemede son derece önemlidir. Zira halk, sadece
seçim zamanlarında oy kullanmanın dışında da, sürekli bir biçimde
yeni TÜRKİYE oluşumunun her aşamasında aktif bir şekilde olması
sağlanacaktır. Bu bağlamda yeni bir siyaset modeli olan, ‘KATILIMCI
SİYASET MODELİ’ adında bir sistem kurulacaktır.

Katılımcı Siyaset Modeli, halkın bire bir içinde olduğu seçim
dönemleri ve takip eden dönemlerde, ister kendi seçtiği ister kendi
seçmediği kişi başa gelsin, devletin işleyiş mekanizmalarına
geliştirilen politikaların başarılı olmasını, yanlış gördüğü hususlarda
adabına uygun şekilde uyarma ve alternatifini geliştirebilme, devletin
çalışanlarının üzerinde bir jandarma gibi değil, onlarla barışık şekilde
denetleme mekanizmalarını kullanabileceği, dini görüşü, inanışı, etnik
kökeni, siyasi düşüncesi ne olursa olsun muhatap alınacağı bir
modelleme olacak.
Bu anlamda, Türkiye’de her il ve ilçede, Katılım Ofisleri ve bu
ofisleri koordine edecek il merkezinde bir tane Kıymetlendirme
Merkezi kurulacak. İllerde kurulacak olan Katılım Ofislerinde ve
Kıymetlendirme Merkezlerinde görev yapan kişilerin haricinde,
gönüllülük esasına dayalı olmak üzere, toplumun siyasi, dini, kültürel,
etnik ve dâhi tüm unsurlarından kişiler ‘Katılım Gönüllüleri’ olarak
çalışmalara katılacaktır.
Öze dönüşün, genetik kodlarımızı keşfetmenin, tarihimizi doğru
öğrenip anlayarak zihinlerde ve kalplerde, asli manada medeniyet
inşasının yapılması adına dini, kültürel ve sosyal devrimin
başlatılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
Bizi biz yapan değerler ile ilgili birtakım kavramların yeniden
tanımlanması, halka bunların anlatılması ve özümsenmesi

sağlanacaktır. Devlet, millet, milliyet, halk, yurt, vatan gibi kavramlar
bunlardan bazılarıdır.
Sivil halkın ana, yerli ve milli değerlerle biz olma bilincini
oluşturan, ortak tarihsel değerler çerçevesinde, bir ve beraber
olunmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
Halkın, turizm, eğitim, sanayi, tarım, sosyal ve dâhi her türlü
konuda ve sektörde proje üretmesini sağlayacak zihni yönlendirmeler
yapılacak ve ayrıca hazırlanmış olan projeler varsa bunların
Kıymetlendirme Merkezinde değerlendirilmesi yapılıp, hayata
geçmesi ile ilgili, gerekli kişi, kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilmesini
sağlayıp, projelerin ilerleyişi takip edilecektir.
Devletin yapmış olduğu projelerin, halka doğru anlatılmasını ve
genel kabulünü sağlayacak bilgilendirmeler yapılacak. Bunun ile ilgili
toplantılar, seminerler, konferanslar ve sohbetler düzenlenecek.
Toplumda ihtiyaç sahibi olan insanların tespit edilip, yardım
etmek isteyen insanlar ile bir araya gelmeleri sağlanacak. Böylece,
ihtiyaç sahibi olanlar ile yardım etmek isteyenlerin birbirleri ile hemhal
olmaları sağlanıp, toplumsal kaynaşma bir yönü ile sağlanacak.
Bu yapı çift yönlü çalışacak. Siyasetin aktörleri halkın temel
ihtiyaçlarını, taleplerini, istek ve önerilerini bilecek. Bunları daha iyi
değerlendirip, analiz edebilecek. Halkın ise siyasetin içinde bire bir
bulunmasını sağlayacak. Halkın siyaseti öğrenmesi ve üretken olması
sağlanacak. Bu sistemle kamusal verimliliğin artırılması adına;

Kamu kurum ve kuruluşlarında liyakat esasına göre yapılmayan
görevlendirilmeler olması durumunda,
Görevi halka hizmet olan bir kamu görevlisinin, görevini yapmak
için rüşvet alması durumunda,
Görevini yapması gereken bir görevlinin, görevini bihakkın
yapmaması durumunda,
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaptığı halde, göreve
gelmeyip vazifesini yerine getirmeyen ve maaş alanların tespiti
durumunda,
Kamu kuruluşunda görev yapan bir çalışanla ilgili, haksız bir
şekilde mobbing uygulanması durumunda, Katılım Ofislerinin
bilgilendirilmesi ile gerekli işlemler yerine getirilecek.